Dostępność dla wszystkich

Dostępność dla wszystkich

W połowie czerwca tego roku Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan powołała Zespół zadaniowy oraz koordynatora ds. dostępności.
Wg ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określająca środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie, gmina Wołomin jest zobowiązana zapewniać dostępność w zakresie: architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym. Na koordynatora ds. dostępności wyznaczono wiceburmistrza Łukasza Marka, który jednocześnie jest przewodniczącym zespołu zadaniowego. Do zadań zespołu zadaniowego należy przygotowanie i wdrażanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Liczymy na to, że dzięki tym działaniom uda nam się być gminą jeszcze bardziej przyjazną wszystkim mieszkańcom.