dostępność

zdjęcie przedstawiajace miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

Powołany latem tego roku zespół zadaniowy ds. dostępności na przestrzenie ostatnich miesięcy spotkał się 10 razy. W dyskusji nad dostępnością brali udział pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Wołominie zajmujących się sprawami społecznymi, inwestycjami, przestrzenią miejską, dostępnością mediów oraz osoby kierujące instytucjami publicznymi, w tym dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz jednostek kultury. Były to zawsze owocne rozmowy, w trakcie których padało wiele ciekawych pomysłów na polepszanie dostępności dla osób ze szczególnymi

Dostępność dla wszystkich

W połowie czerwca tego roku Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan powołała Zespół zadaniowy oraz koordynatora ds. dostępności. Wg ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określająca środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie, gmina Wołomin jest zobowiązana zapewniać dostępność w zakresie: architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym. Na koordynatora ds. dostępności wyznaczono wiceburmistrza Łukasza Marka, który jednocześnie jest przewodniczącym zespołu