Dotacja na oświetlenie ul. 100-lecia w Zagościńcu

Dotacja na oświetlenie ul. 100-lecia w Zagościńcu

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała aneks do umowy w sprawie udzielenia powiatowi wołomińskiemu dotacji celowej na wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. 100-lecia w Zagościńcu. 350 tys. z budżetu gminy Wołomin doskonale dopełni powiatową inwestycję, a przedłużony aneksem termin zakończenia prac pozwoli dopracować ostatnie elementy rozbudowy drogi.