Dotacja na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest

Dotacja na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest

W okresie lipiec – sierpień 2019r. Gmina Wołomin realizowała zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołomin”. Na ten cel udało nam się uzyskać ponad 40% dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach realizowanej umowy z terenu Gminy Wołomin zostało usunięte i bezpiecznie zutylizowane 160 ton odpadowych pokryć dachowych zawierających azbest.

Kategoria: