Duczki ul. Majdańska

Duczki ul. Majdańska

W związku z licznymi pytaniami napływającymi od mieszkańców, w sprawie ul. Majdańskiej w Duczkach, uprzejmie wyjaśniamy.

Dla odcinka ul. Majdańskiej o nawierzchni gruntowej (od końca nawierzchni asfaltowej w Duczkach do początku drogi asfaltowej w Mostówce), Starosta Wołomiński wydał w dniu 8/05/2019 decyzję nr 16pz/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.”Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew nr 244 i 231/2 obręb 014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obręb 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka, gmina Wołomin”. Decyzja ta została jednak zaskarżona do wojewody mazowieckiego przez właściciela jednej z działek, na których została zaprojektowana droga (odwołanie zostało wniesione w terminie). Do czasu rozpatrzenia odwołania przez wojewodę, realizacja inwestycji jest wstrzymana.

Dla inwestycji budowy ul. Majdańskiej na odcinku w Mostówce, w dniu 24/04/2017 Starosta Wołomiński wydał decyzję nr 17pz/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
W związku z wniesieniem uwag przez mieszkańców w sprawie budowy chodnika, przychylając się do tych wniosków, dokonano zmiany projektu tej inwestycji. Konsekwencją zmiany projektu była konieczność zmiany ww. decyzji. W związku z powyższym Starosta Wołomiński w dniu 26/03/2019 wydał decyzję nr 36/2019 „o zmianie ostatecznej decyzji na realizację inwestycji drogowej”, którą dokonał zmiany przebiegu linii rozgraniczających inwestycji. Roboty budowlane realizowane są w oparciu o ww. decyzję zamienną, i w granicach zabezpieczonych na ten cel środków, są na ukończeniu.

Informujemy także, że na krótkim odcinku (ok. 30 m) ul. Majdańskiej w Duczkach nastąpiły czasowe utrudnienia na skutek zwężenia drogi, o czym informują odpowiednie znaki ustawione w tym miejscu. Powodem utrudnień jest konieczność dokonania niewielkiej korekty przebiegu jezdni na tym odcinku drogi. Planowane na dzień dzisiejszy zakończenie prac drogowych, z powodu opadów deszczu zostało przełożone na początek przyszłego tygodnia. Za czasowe utrudnienia, użytkowników drogi oraz okolicznych mieszkańców przepraszamy.

Kategoria: