Działania Gminy Wołomin na rzecz rodzin wielodzietnych

Działania Gminy Wołomin na rzecz rodzin wielodzietnych

Na podstawie Art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 785 z późn.zm.) Rada gminy może uchwalić samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych i jest to zadanie własne samorządu terytorialnego.

Zgodnie zaś z Art. 28 ww. ustawy, w przypadku, gdy w gminie jest wprowadzony samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, gmina może wykorzystać Kartę Dużej Rodziny, jako dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z wprowadzonych odpowiednio w gminie uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych.

Wobec powyższego w Gminie Wołomin od 2015 roku członkowie rodzin wielodzietnych otrzymują jedną kartę, która łączy w sobie uprawnienia wynikające z programu Karta Dużej Rodziny i Wołomińskiego programu wspierania rodziny.

Od czerwca 2014 roku, momentu wprowadzenia programu rządowego pt. Karta Dużej Rodziny, Gmina Wołomin wydała 3 562 kart, co daje 692 uprawnionych rodzin.

W 2016 roku ze zniżek w Miejskim Domy Kultury skorzystano 1 867 razy i kwota tych zniżek wyniosła 87 188,96 zł.

W przedszkolach publicznych na terenie Gminy Wołomin ze zniżek skorzystało 200 dzieci i kwota zniżek wyniosła 50 300,60 zł.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji „HURAGAN“ Wołomin i ze zniżek na pływalni skorzystało 7 727 razy i kwota tych zniżek wyniosła 59 197,31 zł.

Zapraszamy wszystkie rodziny wielodzietne, nie posiadające Karty Dużej Rodziny o składanie wniosków o przyznanie kart.

Wykaz zniżek znajduje się na stronie : www.wolomin.org

Kategoria: