Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną ustanowiony w 1999 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) przypada na dzień 5 maja. Tego dnia w całej Europie obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wołominie z tej okazji w dniu 24 maja zorganizowało imprezę na terenie Parku im. Bohdana Wodiczki w Wołominie.


Część oficjalna rozpoczęła przemówieniem przewodnicząca PSONI Koła w Wołominie,  pani Aneta Cudny, w ciepłych słowach przywitała wszystkich obecnych i zaprezentowała główne atrakcje, z których będą mogli skorzystać dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie, a także pozostałe obecne osoby oraz podziękowała sponsorom oraz współorganizatorom, dzięki którym to wydarzenie mogło się odbyć.
Następnie głos zabrał burmistrz Robert Makowski, również przywitał zebranych, wyraził wsparcie swoje, burmistrz Elżbiety Radwan  oraz Urzędu Miasta Wołomin dla inicjatyw integrujących osoby niepełnosprawne z ogółem społeczeństwa.
Następnie przemawiał dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maciej Burakowski, który po przywitaniu zebranych opisał zakres współpracy PCPR w organizacji obecnej imprezy i wyraził nadzieję na cykliczną organizację takich imprez.
Główną atrakcją był pokaz magii w wykonaniu słynnego iluzjonisty Macieja Pola.  Oprócz tego chętne dzieci miały malowane twarze czy wykonywane zmywalne tatuaże.

 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się też fotobudka, w której można było zrobić sobie zdjęcie z peruką czy innym zabawnym rekwizytem. Poza tym pracownicy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego prowadzonego przez PSONI w Wołominie, a także zaprzyjaźnieni wolontariusze zabawiali dzieci w kącikach: chemicznym, plastycznym, sensomotorycznym i zdrowej żywności. Kiełbaski, grochówkę i napoje dostarczył Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, natomiast słodkie wypieki były darem cukierni Wiśniewscy w Wołominie.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio FAMA i Moja Gazeta Regionalna, natomiast organizacyjnie i materialnie wydatnie wsparło imprezę Starostwo Powiatowe Wołomin i Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

 

Kategoria: