Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego – DROPS (Dom- Rodzina- Opieka- Praca- Szkolenia)

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego - DROPS (Dom- Rodzina- Opieka- Praca- Szkolenia)

Informujemy, że w lokalu przy ul. Legionów 43 w Wołominie działa Punkt Aktywizacji dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Punkt otwarty jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach 11.00-19.00.

Jednocześnie Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego – DROPS serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Wołomin, w tym dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ich opiekunów na spotkania Grupy Wsparcia, które odbędą się 28.09.2016r. oraz 29.09.2016r. o godz. 17.00 w Punkcie Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Legionów 43 w Wołominie.

Celem grupy wsparcia będzie integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, nauka nowych umiejętności społecznych oraz pokonywania barier w codziennym życiu, a także podniesienie poziomu własnej samooceny. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach psychoedukacyjnych prowadzonych przez psychologa/ psychoterapeutę oraz fizjoterapeutę, podczas których zapoznają się ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Zapraszamy zainteresowane osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do wzięcia udziału
w powyższym przedsięwzięciu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Wołomin w ramach programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok w formie wspierania realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem: „Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”.

Kategoria: