Fundusz Regionalny – Program Aktywni Obywatele

Fundusz Regionalny - Program Aktywni Obywatele

Zapraszamy wszystkie: stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Fundusz Regionalny – Program Aktywni Obywatele.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

W ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań w czterech obszarach tematycznych:

  • Ochrona praw człowieka,
  • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
  • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym,
  • Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

W ramach Programu planowane jest przeprowadzenie dwóch konkursów:

  1. pierwszego, zaplanowanego na 17 marca – 17 maja 2021;
  2. drugiego, przewidzianego na początek roku 2022.

Planowany jest także konkurs, realizowany w trybie ciągłym, na projekty o charakterze interwencyjnym.

W każdym z dwóch konkursów organizacje będą mogły ubiegać się o:

  • mały grant w wysokości od 6 000 do 23 000 EUR, czas realizacji projektów od 6 do 18 miesięcy;
  • duży grant w wysokości od 23 001 do 84 000 EUR, czas realizacji projektów: od 12 do 24 miesięcy.

W ramach Programu wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w partnerstwach z innymi podmiotami z kraju i  zagranicy. Partnerami mogą zostać inne organizacje pozarządowe, a także instytucje publiczne (m.in.: samorządy, szkoły, biblioteki) oraz firmy prywatne z Polski lub z zagranicy.

Oficjalne rozpoczęcie Programu planowane jest na luty 2021, zaś pierwszy nabór wniosków ruszy 17 marca 2021 r.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie Programu Aktywni Obywatele.

Kategoria: