Gminne przedszkole bez barier

Gminne przedszkole bez barier

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu
– o tym jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć,
marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.

Robert Fulghum

Przedszkole nr 9 w Wołominie jest publiczną placówką oświatową. Znajduje się blisko centrum miasta i ważnych szlaków komunikacyjnych i drogowych. Nowoczesny budynek ma przestronne sale, które tworzą wymarzone miejsce dla dzieci.

W przedszkolu Jasia i Małgosi panuje ciepła i serdeczna atmosfera. Jest ono miejscem, które umożliwia dziecku kształtowanie własnego „Ja” i nawiązywanie nowych, ważnych więzi z innymi dziećmi i osobami dorosłymi. Od początku swego powstania, od 1979 roku, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pojedynczo uczęszczały do naszego przedszkola. Dzięki dostrzeżeniu przez pierwszą panią dyrektor problemów niepełnosprawnych, podjęto działania związane z utworzeniem oddziałów integracyjnych. I tak we wrześniu 1990 roku w przedszkolu rozpoczął działalność pierwszy oddział integracyjny, którego celem było tworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Idea integracji podjęta również była przez kolejne dyrektorki placówki. Aktualnie nasze przedszkole, w zależności od potrzeb dzieci, tworzy oddziały integracyjne oraz organizuje edukację włączającą.

W Przedszkolu nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pełna ciekawych i nowatorskich pomysłów. Wszyscy pracownicy są bardzo zaangażowani w funkcjonowanie przedszkola na jak najwyższym poziomie i stawiają dobro dziecka na pierwszym miejscu. Dzięki temu zapewniamy dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bogatą ofertę zajęć terapeutycznych. Są to, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka m.in.:

Arteterapia
Terapia logopedyczna (w tym komunikacja alternatywna i wspomagająca)
Program nauki wczesnego czytania „Czytajki” -elementy Metody Krakowskiej
Terapia z oligofrenopedagogiem
Terapia psychologiczna
Terapia ręki
Terapia integracji sensorycznej
Stymulacja polisensoryczna
Trening kompetencji emocjonalno-społecznych
Zajęcia ruchowe z elementami W. Sherborne
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)

W naszej pracy wspiera nas doświadczona kadra specjalistyczna, prowadząca wyżej wymienione terapie. W zależności od potrzeb i możliwości przedszkola, w grupach zatrudniani są nauczyciele współorganizujący proces kształcenia (oligofrenopedagog) lub pomoc nauczyciela. Posiadamy w pełni wyposażone gabinety logopedyczny, psychologa i oligofrenopedagoga, gabinet do terapii integracji sensorycznej, salę plastyczną (w której prowadzona jest arteterapia i terapia ręki).

W tym roku utworzyliśmy salę doświadczania świata, w której prowadzone są zajęcia stymulacji polisensorycznej. Sala ta jest na bieżąco doposażana.
Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie oraz zaplecze edukacyjne, jesteśmy w stanie zaoferować wsparcie oraz terapie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tak by wspólnie osiągnąć jak najlepsze efekty, zaś wychowanków przygotować do jak najlepszego startu w szkole podstawowej jak i do życia w społeczeństwie.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego niezwykłego miejsca:

Kategoria: