Grażyna Radomska nagrodzona tytułem Lady D

Grażyna Radomska nagrodzona tytułem Lady D

Grażyna Radomska jest postacią dobrze znaną diabetykom z Wołomina. Od lat działa na rzecz środowiska chorych, organizując spotkania tematyczne i bezpłatne badania przesiewowe. Wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Diabetyków Wołomin na początku grudnia została odznaczona tytułem “Lady D”.

Tytuł Lady D nawiązuje do angielskiego wyrażenia Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna). W organizowanym po raz pierwszy konkursie Mazowiecka Lady D im. Krystyny Bochenek zostały nagrodzone kobiety, które aktywnie działają na rzecz osób niepełnosprawnych na Mazowszu. Laureatki wyłoniono w sześciu kategoriach: „Dobry Start”, „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne”, „Życie Zawodowe” oraz „Przyjaciółka Niepełnosprawnych”. Pani Grażyna Radomska została uhonorowana w kategorii “Życie Społeczne”. Wręczenie nagród odbyło się w dn. 5 grudnia 2019 r. w Galerii Apteka Sztuki w Warszawie.

Coroczne spotkanie wigilijne diabetyków było nie tylko okazją do wspólnego posiłku i kolędowania, ale też do podziękowania pani Grażynie za jej wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz chorych z Wołomina. Burmistrz Elżbieta Radwan przyłączyła się do gratulacji:
(…) Pani Grażyno, wyróżnienie w kategorii „Życie społeczne” w konkursie o zasięgu wojewódzkim to najlepsze świadectwo jakości Pani działania. Od wielu lat przewodzi Pani Stowarzyszeniu Diabetyków w Wołominie. Serdecznie dziękuję za codzienną pracę na rzecz osób z cukrzycą. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia, codziennie otrzymują oni fachową pomoc, informacje a przede wszystkim zrozumienie i wsparcie, tak bardzo potrzebne w zmaganiu się z chorobą.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że tytuł Lady D. trafił w najlepsze ręce. Serdecznie gratuluję i życzę kolejnych wspaniałych sukcesów. Niech nie zabraknie siły, uśmiechu i przekonania, jak wartościowe jest dzieło, które z taką sumiennością Pani prowadzi.

Kategoria: