Harmonogram rekrutacji do przedszkoli w 2019

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli w 2019

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można będzie składać w okresie o 1 do 15 marca 2019 roku. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 5 kwietnia 2019 roku. W okresie od 8 do 12 kwietnia rodzice powinni na piśmie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do placówki. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do wiadomości publicznej 17 kwietnia 2019 roku. Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 24 kwietnia i zakończy się 28 maja 2019 roku.

Pełen harmonogram dostępny jest w Zarządzeniu nr 1/2019 z dn. 03.01.2019 (.PDF).

Kategoria: