I edycja Konkursu „Wychowawca Roku”

I edycja Konkursu „Wychowawca Roku”

Konkurs „Wychowawca Roku” został przeprowadzony po raz pierwszy w maju w roku szkolnym 2018/2019. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest pani Monika Stachyra, która wystąpiła z wnioskiem o zorganizowanie konkursu na najlepszego i najbardziej lubianego nauczyciela.

Konkurs ma charakter cykliczny i odbywać się będzie raz w roku szkolnym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wołomin. Kandydatów do tytułu „Wychowawca Roku” nominują w demokratycznych wyborach i tajnym głosowaniu uczniowie placówek, które wyrażą chęć przystąpienia do konkursu. Tytuł „Wychowawcy Roku” w danym roku szkolnym zdobywa jeden nauczyciel spośród wszystkich nominowanych.

Do I edycji konkursu przystąpiło 9 szkół, spośród których nominowano:

 • Panią Beatę Radzio – nauczycielkę języka polskiego w Zespole Szkół nr 1;
 • Panią Edytę Makowską – nauczycielkę matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Wołominie;
 • Panią Wandę Bąk – nauczycielkę języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie;
 • Panią Grażynę Pytel – nauczycielkę geografii, ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie;
 • Panią Katarzynę Kostrzewę – nauczycielkę matematyki ze Szkoły Podstawowej im Jarosława Dąbrowskiego w Czarnej;
 • Panią Paulinę Sikorską – nauczycielkę wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Duczkach;
 • Pana Zbigniewa Wilczyńskiego – nauczyciela historii, ze Szkoły Podstawowej w Leśniakowiźnie;
 • księdza Mariusza Morkę – nauczyciela religii ze Szkoły Podstawowej w Starych Grabiach;
 • Panią Danutę Turczyńską – nauczycielkę języka polskiego ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu.

Tytuł „Wychowawcy Roku 2019” podczas uroczystej Gali Konkursowej w Miejskim Domu Kultury w Wołominie 30 października 2019 r. otrzymała pani Paulina Sikorska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Duczkach.

Cele konkursu :

1) zapewnienie uczniom możliwości prezentacji poglądów, opinii, wniosków;

2) rozbudzenie zainteresowania wartościami, które wpływają na kształtowanie pożądanych postaw uczniów i pozytywnych relacji uczeń – nauczyciel, wychowanek – wychowawca;

3) kształtowanie umiejętności przeprowadzania w środowisku szkolnym demokratycznych wyborów.

Założenia konkursu:

 1.  Każdy nauczyciel jest wychowawcą.
 2.  Filarami autorytetu wychowawcy są szacunek, podziw, uznanie i sympatia uczniów.
 3.  Wizerunek wychowawcy kształtuje się w doświadczeniach uczniów, dostarczanych przez nauczyciela w procesie nauczania i wychowania.

Kim jest Wychowawca Roku? to nauczyciel sprawiedliwy, szanujący podmiotowość ucznia, pomysłowy, życzliwy, godny zaufania, wymagający, pasjonat w swojej dziedzinie. To pedagog z powołania. Takie plebiscyty pozwalają na zauważenie pasji i poświęcenia w niełatwej przecież pracy, której celem i sensem jest kształtowanie umysłów i serc.

Za organizację Konkursu na każdym jego etapie – od regulaminu po uroczystą Galę – odpowiadała pani Wiesława Gorzelana-Gałązka.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia:

Kategoria: