II Międzyszkolny Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy o Mazowszu

II Międzyszkolny Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy o Mazowszu

15 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie odbył się II Międzyszkolny Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy o Mazowszu pod hasłem

„Mazowsze w walce o Niepodległość – setna rocznica odzyskania Niepodległości” pod patronatem Burmistrza Wołomina Elżbiety Radwan.
Celem konkursu było uczczenie setnej rocznicy odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz pogłębienie wiedzy o udziale Mazowsza i jego mieszkańców w walce o niepodległość Ojczyzny wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego.

W konkursie wzięło udział ogółem 147 uczniów z 8 szkół ponadgimnazjalnych:

I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie,
Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie,
Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu,
Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach,
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach,
I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie,
Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie.

Konkurs rozgrywany był w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.
Pierwszy odbył się 6 marca 2018 r. w szkołach, które zgłosiły się do udziału w konkursie.
Etap szkolny polegał na wypełnieniu testu składającego się z 25 pytań. Komisje Szkolne miały prawo zakwalifikować do etapu powiatowego cztery osoby z najwyższą liczbą punktów. Największa liczba uczniów (47) uczestniczyła w eliminacjach szkolnych w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie.
Etap powiatowy (finał) odbył się 15 marca 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie.

Zadanie konkursowe polegało na wypełnieniu testu składającego się z 30 pytań. Rywalizacja przebiegała indywidualnie i drużynowo.
W finale uczestniczyło 27 uczniów z 7 szkół:
I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie,
Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie,
Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu,
Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach,
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach,
I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie,
Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie.

Pierwsze miejsce zajął Łukasz Maśluch z Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie.
Drugie miejsce zajął Bartłomiej Sasin z I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.
Trzecie miejsce zajęła Julia Dymek z Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie.

W rywalizacji drużynowej zwyciężyły szkoły, zajmując miejsca:
Pierwsze:
Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie.
Drugie:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach.
Trzecie:
I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie.

Troje laureatów oraz zwycięska drużyna w składzie 4 uczniów otrzymali atrakcyjne nagrody, które ufundowała Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

W imieniu Burmistrza Wołomina nagrody wręczyła, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Halina Bonecka.
Wszyscy uczestnicy finału otrzymali pamiątkowe dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania. Za największą liczbę uczestników eliminacji szkolnych dyplom otrzymał Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie.

Zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie konkurs umożliwił poszerzenie i popularyzację wiedzy na temat historii Mazowsza wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego.

Kategoria: