Informacja dla kierowców parkujących na ulicy Laskowej

Informacja dla kierowców parkujących na ulicy Laskowej

Straż Miejska w Wołominie informuje: W związku z licznymi przypadkami parkowania pojazdów na ul. Laskowej w strefie obowiązywania zakazu zatrzymywania oraz zakazu postoju, jak również na ciągu pieszo – rowerowym w okolicach parkingu i wzdłuż ulicy uprzejmie informujemy, iż zachowanie takie stanowi wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi na drogach i stanowią podstawę do podejmowania interwencji przez właściwe służby. Ponadto parkowanie w w/w rejonie ogranicza możliwość przejazdu pojazdów uprzywilejowanych (Straż Pożarna, Policja, pogotowie ratunkowe itp). Celem uniknięcia ewentualnych mandatów apelujemy o parkowanie pojazdów w wyznaczonych miejscach, poza strefą obowiązywania zakazów, jak również poza terenem przeznaczonym dla pieszych i rowerzystów.

Kategoria: