Informacja na temat nowych wzorów wniosków ZUS

Informacja na temat nowych wzorów wniosków ZUS

Od 7 maja 2020 r. na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniono nową wersję wniosku dla osób ubiegających się o:
· świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),
nowe wnioski dla osób ubiegających się o:
· odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
· zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),
· świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK).
· świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według zasad Tarczy 2.0) zostanie udostępniony na PUE ZUS wkrótce. Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS. Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku, płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem – spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.zus.pl

Pobierz:
Magazyn ZUS dla Biznesu nr 3/2020 (.PDF)

Kategoria: