Informacje dla oferentów

W związku ze sten epidemii na terenie kraju związaną z występowaniem zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2, komunikatami rządowymi dotyczącymi ograniczania zgromadzeń, w tym wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, szkoleniowych itp., uprzejmie prosimy o powstrzymanie się od składania ofert w trybie art. 19a, tzw. „małych grantów”. Szczególnie tych, których istotnym elementem są bezpośrednie spotkania grup ludzi.

Rekomendujemy, by Zleceniobiorcy, którzy mają zawarte umowy na realizację zadań publicznych, a u których realizacja zaplanowanych działań jest zagrożona w związku z występowaniem koronawirusa COVID-19, proszone są o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z osobami wskazanymi w umowach do kontaktu. W zależności od charakteru danego zadania będą proponowane indywidualne rozwiązania, gdyż ze względu na różnorodność zadań publicznych nie mamy możliwości sformułowania jednych wytycznych dla wszystkich typów wydarzeń realizowanych przez organizacje.

Kategoria: