Organizacje pozarządowe

Szkolenie z nowych wzorów ofert oraz sprawozdań na realizację zadań publicznych

W imieniu Burmistrz Wołomina zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie z nowych wzorów ofert oraz sprawozdań na realizację zadań publicznych. Szkolenie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 roku o godzinie 17.00 , sala 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie. Szkolenie poprowadzi Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko, znany i ceniony szkoleniowiec. Prosimy o potwierdzenia udziału w szkoleniu wysyłając wiadomość e-mail

Uwaga na podejrzane maile

Ważna informacja do instytucji i stowarzyszeń współpracujących z Wydziałem Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji! Do różnych organizacji wysyłane są wiadomości z poleceniem otworzenia załączników. Nadawca wskazuje pracowników Wydziału jako autorów wiadomości, podpisane są imionami i nazwiskami, ale podane adresy e-mail są niepełne lub z błędami. W przypadku wciśnięcia przycisku “prześlij dalej” ukazuje się właściwy adres od nadawcy. Prosimy o zachowanie ostrożności i kontakt z pracownikami Wydziału, jeśli otrzymacie podejrzaną korespondencję.

Oferta Fundacji Mamy Wołomin

W dniu 25 marca 2019 r. Fundacja Mamy Wołomin z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 31 w Wołominie złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w

Rusza konkurs Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych

Zapraszamy do zgłaszania projektów w ramach konkursu Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych edycja 2019 w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 (GPR). Celem programu jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenu objętego Gminnym Programem Rewitalizacji oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta poprzez wsparcie finansowe projektów lokalnych realizowanych w centrum Wołomina. Konkurs ma charakter otwarty, a nabór trwa do wyczerpania środków finansowych. Projekty na odpowiednim formularzu można

Placówki wsparcia dziennego

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem zarządzenie placówka

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu “Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich

Konkurs na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Wołomin na 2019 rok. Realizację zadania, o którym mowa wyżej,wniosek o udzielenie dotacji 2 planuje się zlecić na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. Zarządzenie.żłobki mn..2018-12-13-converted pdf wniosek o udzielenie dotacji 2 W związku z przedłużeniem procedury oceny ofert, złożonych w odpowiedzi na konkurs na organizację opieki