Organizacje pozarządowe

Wołomiński Fudusz Inwestycji Oświatowych logotyp

Pomysłodawcą Wołomińskiego Funduszu Inwestycji Oświatowych, którego głównym celem jest wspieranie placówek oświatowych jest Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina. Wołomiński Fundusz Inwestycji Oświatowych (WFIO) stał się odpowiedzią na rosnące potrzeby placówek oświatowych w zakresie inwestycji i rozwoju infrastruktury. Konsultacje społeczne Regulaminu WFIO na rok 2022 rozpoczną się 8 kwietnia i będą trwały do 22 kwietnia 2022 r. Celem konsultacji będzie zebranie opinii i uwag na temat projektu. Konsultacje odbywać się będą w następujących

Podsumowanie konsultacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2022 r.”

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych (link do artykułu na ten temat) na zasadach określonych w uchwale nr XLV-175/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego (link do uchwały), zgodnie z zarządzeniem Nr 44/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu opieki nad

Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2022 r.”

Burmistrz Wołomina ogłasza konsultacje w sprawie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin na 2022 r.” i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do aktywnego uczestnictwa. Projekt pn.: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin

Informacja nt. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Przypominamy przedstawicielom organizacji pozarządowych o obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. W styczniu 2022 r. Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych przeprowadzi bezpłatne indywidualne porady w zakresie CRBR oraz udzieli wsparcia przy rejestracji. Organizacje mogą zarejestrować się on-line na konsultacje. Link do zapisów on-line na indywidualne konsultacje Doradcy ds. NGO w zakresie RODO, Dostępności i Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Centrum Organizacji Pozarządowych „Eserefka – nasza wspólna przestrzeń”

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH „Eserefka – nasza wspólna przestrzeń” to miejsce na społeczną aktywność dla każdego z terenu powiatu wołomińskiego. Jeżeli masz pomysł i chęci, ale nie wiesz od czego zacząć, albo potrzebujesz pomocy przy założeniu organizacji i promowaniu działań społecznych – zapraszamy do nas! Centrum Organizacji Pozarządowych jest miejscem dla wszystkich aktywnych osób, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, Sołtysów oraz grup realizującychswoje pasje, hobby, pomagających innym…. To

Sejmik województwa zaprasza NGO na konsultacje

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie

Nabór do komisji konkursowych

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji konkursowych, powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez gminę Wołomin otwartych konkursów ofert w 2022 roku. Zarządzenie wniosek

Trwa nabór wniosków na Wołomiński Grand Oświatowy

Przypominamy, że od 1 do 30 października 2021 roku szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomina mogą składać wnioski o przyznanie Wołomińskiego Grantu Oświatowego na 2022 rok. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://wolomin.org/wolominskie-granty-oswiatowe (link) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Wołomin (link).

Konsultacje Programu Współpracy na 2022 rok

Burmistrz Wołomina ogłasza konsultacje w sprawie Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Program współpracy to dokument, który określa zakres i formy współpracy, a także priorytetowe obszary zadań publicznych, które Gmina Wołomin realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uwagi do projektu Programu można zgłaszać do dnia 30 września br. do godz. 13.00 na adres e-mail: dialog@wolomin.org.pl. Dokumenty do pobrania (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie): Zarządzenie

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br. Gdzie można zapoznać się