Organizacje pozarządowe

Czekamy na propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy Wołomin, do składania swoich propozycji do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 r. Zgłoszone propozycje będą brane pod uwagę przy tworzeniu ww. Programu, który następnie będzie poddany konsultacjom społecznym. Organizacja, zgłaszając swoją propozycję, powinna podać: zakres zadania (zgodnie z art. 4 ustawy o pożytku publicznym), nazwę zadania, orientacyjny termin realizacji zadania, bardzo krótki opis, czego zadanie będzie dotyczyło, szacunkową wysokość środków jakie

pies i kot

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych na zasadach określonych w uchwale nr XLV-175/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2017  r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego, zgodnie z zarządzeniem Nr 65/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

Wołomin ODNOWA 2024

Rusza otwarty nabór wniosków do „Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych” edycja 2024. Od 20 marca br. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty, które mają na celu aktywizację społeczności z terenu objętego GPR. Konkurs jest organizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 i ma charakter otwarty – do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten rok. Podstawowym celem „Wołomin Odnowa” jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenu objętego GPR oraz ich

Mazowsze Lokalnie

Do 27 marca 2024 roku trwa konkurs Mazowsze Lokalnie, w którym do wygrania mikrodotacje do 7000 zł. Wnioski składać mogą zarówno grupy nieformalne złożone z minimum 3 mieszkańców województwa oraz młode organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła gospodyń wiejskich i inne). Szczegóły na stronie Mazowsze Lokalnie – aktywne łącze. To już 11 edycja konkursu Mazowsze Lokalnie kierowanego do młodych organizacji i grup nieformalnych w województwie mazowieckim. Pula środków na mikrodotacje

zdjęcie poglądowe - spotkanie - Pixabay

Zapraszamy na posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się w poniedziałek 5 lutego 2024 na godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie w pok. 106. Posiedzenie Rady ma charakter otwarty i każdy zainteresowany może wziąć w nim udział. Agenda spotkania przedstawia się następująco: 1. Możliwości obniżenia podatku od nieruchomości dla NGO 2. Inicjatywa Lokalna – procedury i możliwości 3. Baza i promocja NGO – podsumowanie przesłanych informacji

Zdjęcie poglądowe - szkolenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Wołomin do udziału w bezpłatnym szkoleniu z ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Szczegóły szkolenia Data: 30 stycznia 2024 r. (wtorek) godz. 18:00 Miejsce: Centrum Aktywności Wołomin Stara Elektrownia przy ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie Prowadzący: Andrzej Rybus – Tołłoczko Harmonogram szkolenia obejmuje: – Zagadnienia dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych, definicje, m.in.: danych osobowych i zbioru danych osobowych, administratora danych osobowych i

Akademia rodziny

Mamo! Tato! Zapraszamy Cię na pierwszą Akademię Rodziny! Jesteś świadomym rodzicem? Mierzysz się z wyzwaniami, które pojawiają się z prędkością światła? Rodzinna droga wydaje się być wyjątkowo kręta, a Ty w trakcie tej wyjątkowej podróży chcesz możliwie najlepiej zadbać o swoje dzieci i siebie? To wydarzenie jest dla Ciebie! Co: Akademia Rodziny Gdzie: Centrum Aktywności Wołomin, ul. Daszyńskiego 3 w Wołominie Kiedy: 21-22 października 2023, godz. 10:00-16:00 Wstęp: bezpłatny Dla

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządoweoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się! Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 do 27 października 2023 r. Gdzie można zapoznać się z projektem Programu współpracy na 2024 rok? Projekt został: 1)    opublikowany na stronie internetowej Biuletynu