Organizacje pozarządowe

Trwa nabór wniosków na Wołomiński Grand Oświatowy

Przypominamy, że od 1 do 30 października 2021 roku szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomina mogą składać wnioski o przyznanie Wołomińskiego Grantu Oświatowego na 2022 rok. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://wolomin.org/wolominskie-granty-oswiatowe (link) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Wołomin (link).

Konsultacje Programu Współpracy na 2022 rok

Burmistrz Wołomina ogłasza konsultacje w sprawie Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Program współpracy to dokument, który określa zakres i formy współpracy, a także priorytetowe obszary zadań publicznych, które Gmina Wołomin realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uwagi do projektu Programu można zgłaszać do dnia 30 września br. do godz. 13.00 na adres e-mail: dialog@wolomin.org.pl. Dokumenty do pobrania (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie): Zarządzenie

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br. Gdzie można zapoznać się

Wyświetlenie danych w mobilnej Karcie Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

9 czerwca br. wszystkie osoby posiadające Profil Zaufany, korzystające do tej pory z tradycyjnej (plastikowej) Karty Dużej Rodziny otrzymały dostęp do elektronicznej karty w aplikacji mObywatel. Wprowadzone udogodnienie nie dotyczy jednak dzieci, ponieważ nie mogą one posiadać własnego Profilu Zaufanego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko posiada inny dokument elektroniczny w aplikacji mObywatel – mLegitymacje Szkolną lub mLegitymacja Studencką. Osoby chcące posiadać w aplikacji mObywatel także karty swoich dzieci mogą

Zapraszamy na spotkanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Wołomin, do wzięcia udziału w zebraniu organizowanym w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 17.00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie. Podczas spotkania organizacje wybiorą swoich przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podstawa: uchwała nr X-99/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności

Gminna Rada Pożytku Publicznego 2021-2023

Na podstawie uchwały nr X-99/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Wołomina zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, działające na terenie Gminy Wołomin, do wzięcia udziału w zebraniu organizowanym w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 17.00 (Urząd Miejski w Wołominie, sala 106) celem wyboru swych przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności

Rozpoczynamy procedurę przyjęcia programu współpracy z NGO na 2022

Zapraszamy do współtworzenia projektu programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Założeniem w pracach nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy

napis na tle 4 dłoni grantodawcy czekają na Wasze wnioski

Przedstawiamy dwa interesujące projekty do zagospodarowania: Mazowsze Lokalnie oraz Rozgrzewamy Polskie Serca. Mimo gorącego lata i czasu urlopowego może warto pochylić się i aplikować o fundusze z dwóch interesujących programów ? Poniżej prezentujemy dwie oferty do ew. realizacji przez organizacje pozarządowe, ale także przez niesformalizowane grupy społeczne. Czasu na złożenie wniosków jest mało, ale na pewno warto powalczyć! Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi propozycjami: Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia

Wołomin uczestnikiem Seminarium Eksperckiego Kuźnia NGO

Wołomin, jako jedno z 8 miast z całej Polski miało swojego przedstawiciela na trzydniowym Seminarium Eksperckim Kuźnia NGO, które odbyło się w dn. 9-11 lipca 2021 roku. Stanęliśmy w jednym szeregu obok przedstawicieli z Warszawy, Poznania, Łodzi, Częstochowy, Mielca, Rumii i Pszczyny. Gminę Wołomin reprezentował Karol Rajewski, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, który dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z przedstawicielami 16 najlepszych młodzieżowych organizacji samorządowych. Wśród nich była Marcelina Jaroszczyk,

Szkolenie online NGO

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie „Zasady realizacji zadań publicznych”, które odbędzie się 29 marca 2021 r. o godz: 17:00. Spotkanie poprowadzi doświadczony szkoleniowiec Artur Gluziński. Uczestnicząc w szkoleniu zdobędziesz wiedzę z zakresu składania i wyliczania ofert na realizację zadań publicznych Formuła szkolenia Szkolenie odbędzie się online na platformie Microsoft Teams (LINK do szkolenia). Zachęcamy do udziału w szkoleniu wszystkich zainteresowanych przedstawionym tematem.