Organizacje pozarządowe

Szkolenie online NGO

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie “Zasady realizacji zadań publicznych”, które odbędzie się 29 marca 2021 r. o godz: 17:00. Spotkanie poprowadzi doświadczony szkoleniowiec Artur Gluziński. Uczestnicząc w szkoleniu zdobędziesz wiedzę z zakresu składania i wyliczania ofert na realizację zadań publicznych Formuła szkolenia Szkolenie odbędzie się online na platformie Microsoft Teams (LINK do szkolenia). Zachęcamy do udziału w szkoleniu wszystkich zainteresowanych przedstawionym tematem.

wnętrze domu dziennej opieki senior plus

Od 2018 roku współpracujemy z Fundacją Liderzy Przemian (aktywny link do strony Fundacji), która w ramach programu Study Tours to Poland (link do strony z informacjami nt. programu) organizuje wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich. Study Tours to Poland jest programem Polsko-Amerykańskiej

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem “Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem”. Ogłoszenie Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 24.02.2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Zapewnienie kompleksowej opieki na osobami bezdomnymi

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi”. Realizację zadania planuje się zlecić na okres trzech lat tj. 2021, 2022 i 2023. Ogłoszenie Zarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 24.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

splecione ręce

Centrum Organizacji Pozarządowych “Eserefka – nasza wspólna przestrzeń” prowadzone przez Stowarzyszenie “Radzymińskie Forum” z siedzibą w Radzyminie oferuje bezpłatne porady dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu wołomińskiego w zakresie doradztwa: – organizacyjnego, – prawnego (prawnik przyjmuje raz w miesiącu), – księgowego (księgowa przyjmuje raz w miesiącu). Kontakt: 05-250 Radzymin, ul. Stary Rynek 23 (wejście od ul. Zduńskiej) telefon: 784-236-866 e-mail.: cop.eserefka@gmail.com Dyżury: wtorki: 16.00 – 20.00 środy: 16.00 – 20.00

Konkursy  na 2021 rok

Burmistrz Wołomina ogłosił konkursy ofert na realizację  zadań publicznych na 2021 rok, ogłoszenia dostępne są w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi: zlecanie zadań publicznych.

zdjęcie jest jednocześnie zaproszeniem na szkolenie online. Napisy na zdjęciu są powtórzeniem treści artykułu. W tle informacji na temat szkolenia znajdują się sylwetki ludzi, które obrazują spotkania biznesowe, prywatne lub inne aktywności.

Fundacja Ogarnij Emocje zaprasza 09.11.2020 o godzinie 17:00 na szkolenie online o tematyce: sprawozdania z realizacji zadań publicznych spotkanie poprowadzi doświadczony administratywista Andrzej Rybus-Tołłoczko szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Google Meets pod linkiem: https://meet.google.com/pec-kvya-wsn zainteresowanych zapraszamy do aktywnego udziału w szkoleniu online Zdanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zamknięcie świetlic i placówek

Z dniem 23 października 2020r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o czasowym zawieszeniu działalności : środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów i klubów seniora, klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, centrach integracji społecznej, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, placówek wsparcia dziennego.

Zawieszenie Minigrantów Wołomińskiego Funduszu Senioralnego

Burmistrz Wołomina przychyla się do wniosków Klubów Seniorów oraz innych związków senioralnych dotyczących konieczności przesunięcia na 2021 rok projektów realizowanych w ramach Minigrantów Wołomińskiego Funduszu Senioralnego. W związku w ogłoszeniem stanu epidemii na terenie Polski nie jest wskazane narażanie osób starszych na ewentualne zarażenie się wirusem SARS-CoV-2. Obecnie utrudnione jest także samo wypełnienie procedury złożenia wniosków na przyszły rok. Wobec powyższego zasadnym jest rozwiązanie zwartych umów na 2020 rok oraz