Informacje i wzory deklaracji

Od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe, ogólnopolskie wzory informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Można je pobrać na stronie Ministerstwa (link).

Podatek od środków transportowych:

– DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – DT-1
– ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – DT-1A

Przydatne formularze:

  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zabudowa jednorodzinna pobierz
  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zabudowa wielorodzinna pobierz
  • Wniosek o zwrot/zaliczenie nadpłaty podatku/opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzenie zaległości pobierz
  • Formularz pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej: pobierz

Deklaracje archiwalne (do składania w przypadku powstania obowiązku podatkowego i korekt do 30-06-2019 roku):

– INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI > IN-1
– INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO > IR-1
– INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO > IL-1
– ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O WSPÓŁWŁAŚCICIELU, WSPÓŁPOSIADACZU LUB WSPÓŁUŻYTKOWNIKU > Załącznik_do_inf._IN-1_IR-1_IL-1

– DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI > DN-1
– DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY > DR-1
– DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY > DL-1

Kategoria: