Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin – nowi uczestnicy projektu

Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin - nowi uczestnicy projektu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca br. Komisja Rekrutacji Dodatkowej wyłoniła nowych uczestników do projektu pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”.

W ramach naboru do udziału w projekcie zakwalifikowano 11, które zajmą miejsce osób wykluczonych z projektu (tj.dokonały rezygnacji, zmarły bądź przestały spełniać warunki uprawniające do udziału). Pozostałe osoby, które spełniły wymagania formalne i merytoryczne zostały umieszczone na liście rezerwowej. Dodatkowe informacje o przyjęciu do projektu można uzyskać osobiście po okazaniu dowodu osobistego w pokoju nr 220 lub 222 Urzędu Miejskiego w Wołominie bądź pod nr tel. 22 763-30-88/80″.

 

Pliki do pobrania:

lista rezerwowych_8.06 (1)

lista rezerwowych_8.06 (2)

Kategoria: