Już jest! Nowy Regulamin Konsultacji Społecznych

Już jest! Nowy Regulamin Konsultacji Społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Regulaminem Konsultacji Społecznych.

Dotychczas obowiązujący regulamin na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1875) oraz uchwały XXXIII-18/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 został poddany procesowi ewaluacji i dostosowany do potrzeb programu rewitalizacji i oczekiwań mieszkańców. Nowy dokument uwzględnia aktualne standardy prowadzenia procesów partycypacyjnych. Działania partycypacyjne w tym konsultacje społeczne w ramach procesu rewitalizacji będą prowadzone według nowych, zmodyfikowanych zasad. Oczywiście nowy Regulamin Konsultacji Społecznych został przed uchwaleniem poddany konsultacjom społecznym, z których raport znajduje się na stronie internetowej miasta.

Regulamin Konsultacji Społecznych

 

 

Kategoria: