Karta Dużej Rodziny

Od 1 grudnia 2019 roku do otrzymania Kart Dużej Rodziny nabyli uprawnienia rodzice, którzy już wychowali conajmniej troje dzieci.

Od 9 czerwca 2021 r. obowiązuje także nowy wzór Wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub duplikat.

Na mocy uchwały Nr III -131/2014 w dniu 23 grudnia 2014 w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Wołomin, dotychczasowy program Wołomińska Karta Rodziny został włączony do programu Karty Dużej Rodziny (program ogólnopolski).

Więcej o programie Karta Dużej Rodziny znajdziesz tutaj

Od 9 czerwca 2021 nowe druki:

  1. Wzór wniosku KDR
  2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia szkoły
  3. Oświadczenie o władzy rodzicielskiej
  4. Oświadczenie o pieczy zastępczej
  5. objaśnienia wniosek
  6. INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH
  7. wyjaśnienia -karta elektroniczna
  8. jak uruchomić elektroniczną KDR

kdr rodo

KDR RODO Urząd Miejski w Wołominie