Kierowcy z Wołomina zyskali solidnego sojusznika

Przekazanie alkomatu Straży Miejskiej. Zdjęcie przedstawia trzy osoby.

Straż Miejska w Wołominie została wyposażona w nowoczesny alkomat. Zakup został zrealizowany w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.

Alkomat Promiler AlcoScan AL-4000 został przekazany strażnikom przez gminę w nieodpłatne użytkowanie. Z urządzenia może skorzystać każdy chętny. Alkomat został zainstalowany w wejściu do budynku Straży Miejskiej przy ul. Ogrodowej 13. Urządzenie jest bardzo intuicyjne i szybkie, a korzystanie z niego zupełnie anonimowe. Pomiaru dokonuje mikrokomputer, który znajduje się wewnątrz alkomatu. Komunikaty dotyczące kolejnych kroków dokonywania pomiaru, jak i wynik pomiaru ukazywane są na wyświetlaczu LCD. Do budynku można wejść, zrobić test przy użyciu jednorazowej słomki (dostępne na miejscu) i wyjść z pewnością, że można wsiadać za kółko lub z wiedzą, że stanowczo za wcześnie na prowadzenie pojazdu.