Klimat się zmienia, jak przygotować na to gminę?

Klimat się zmienia, jak przygotować na to gminę?

Tworzenie Wołomińskiej Strategii Adaptacji do zmian klimatu  wkracza w koleją fazę, 25 listopada rozpoczynają się konsultacje społeczne. Jako pierwsi swoje pomysły zmian i uwag w dokumencie będą mogli zgłaszać mieszkańcy Wołomina.

Zachęcamy do zapoznania się  projektem „Planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do roku 2030 z perspektywą do roku 2100” wraz z projektem prognozy oddziaływania na  środowisko.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Załącznik nr 1 Tabela oddziaływań MPA dla Wołomina na środowisko przyrodnicze

Plan Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin

Zał_1_Tabela-Wołomin-Ryzyko

Zał_2_-Monitoring-1

Zał_2_-Monitoring-2

Zał_2_-Monitoring-3

Mapa_poglądowa

Mapa_skanalizowania

Obwieszczenie_PAG

Materiały są również dostępne:

–  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

– w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, pokój nr 210 (osobista wizyta w godzinach pracy urzędu, po uprzednim umówieniu się telefonicznym (22) 763 30 17, przy zachowaniu obecnie panujących zasad bezpieczeństwa).

Strategia adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do 2100 roku to dokument, który będzie zawierał działania zapobiegające i łagodzące skutki  suszy, upałów, powodzi podtopień, czy silnego wiatru. Założenia przedstawione w opracowaniu pozwolą na skoordynowanie działań dot. zminimalizowania negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających ze zmian klimatu.

Miasto chce przedyskutować z mieszkańcami wypracowane przez naukowców założenia do tego dokumentu.

Konsultacje potrwają do 16 grudnia 2020r. Swoje uwagi mieszkańcy mogą składać w formie:

  • pisemnej (osobiście lub pocztą) do Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (skrzynka podawcza przed budynkiem UM),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresem rewitalizacja@wolomin.org.pl, w tytule  wpisując „Uwaga do Planu Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin”,
  • planowane jest także spotkanie informacyjne w trybie zdalnym. Niezbędne dane do udziału w spotkaniu zdalnym będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na  stronie internetowej gminy oraz w mediach społecznościowych

Jednocześnie przypominamy, że uwagi złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu do urzędu).

Wdrożenie Planu Adaptacji  ma na celu realnie zmienić codzienność życia mieszkańców. Efektywne schematy gospodarowania zasobami wodnymi, estetyczne zmiany w infrastrukturze miejskiej i na terenach zielonych, obniżenie ryzyka termicznego,  to wszystko wpłynie na komfort życia w mieście i  jego okolicach.

Kategoria: