Klub Seniora “Słoneczna” świętuje 10-lecie działalności

Grafika ze zdjęciami Klubu Seniora

Z okazji 10-lecia działalności Klubu Seniora “Słoneczna” Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan złożyła seniorom serdeczne życzenia:

Klub Seniora „Słoneczna” ma już 10 lat! Jesień życia to wiosna nowych możliwości! Państwa postawa jest dla nas wspaniałym wzorem i inspiracją do działania, do przeżywania życia w pełni i w całym jego bogactwie. Dziękuję za wkład w kulturę naszego miasta oraz inicjatywy na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych w gminie Wołomin.

Niech kolejne lata działalności podkreślają Państwa niesłabnącą aktywność. Życzę wszystkim członkom Klubu energii, aby planować i marzyć oraz zdrowia, abyście mogli te plany i marzenia spełniać.