Kolegium RIO nie było organem właściwym do wydawania rozstrzygnięcia w sprawie regulaminu WBO

Kolegium RIO nie było organem właściwym do wydawania rozstrzygnięcia w sprawie regulaminu WBO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi Gminy Wołomin na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego uchylił zaskarżoną uchwałę i nakazał RIO zwrot kosztów postępowania sądowego.

Burmistrz Elżbieta Radwan podsumowała sprawę we wpisie na swoim profilu na Facebooku: „Wołomiński Budżet Obywatelski to coś więcej niż zbiór pomysłów. To wyraz zaangażowania mieszkańców, ich troski o piękny rozwój miasta. To pomysły od Was – i dla Was. Dlatego tak bardzo zaniepokoiła nas uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, która stwierdzała nieważność uchwały określającej Regulamin Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego. Kolegium RIO wysunęło kilka zastrzeżeń, które miały uderzyć w fundamenty budżetu obywatelskiego. Nie mogliśmy się na to zgodzić. Rada Miejska w Wołominie poparła kierunek naszych działań i i podjęła uchwałę ws. wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 13 maja złożyłam skargę do WSA. Właśnie otrzymaliśmy wyrok wraz z uzasadnieniem. Skarga Gminy Wołomin została uznana za zasadną, Kolegium RIO nie było organem właściwym do wydawania rozstrzygnięcia w sprawie regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Ocena sądu jest jasna – uchwała Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie określenia regulaminu WBO nie mieści się w kategorii spraw zastrzeżonych rzeczowo do kompetencji regionalnych izb obrachunkowych. Wyrok nie jest prawomocny, ale pokazuje, że konsekwencja w działaniu i wiara we własne racje mają sens.”

Kategoria: