Kolejne miliony dla Wołomina – rozbudowa ul. Laskowej

Kolejne miliony dla Wołomina - rozbudowa ul. Laskowej

Gmina Wołomin, z wnioskiem na ponad 2,7 mln złotych na rozbudowę ulicy Laskowej, znalazła się wśród dwóch gmin z terenu powiatu wołomińskiego, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w klasyfikacji. Wczoraj Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2017.

Wniosek o rozbudowę drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie zajął wysoką pozycję na liście rankingowej (14 z 87) i ma dużą szansę na uzyskanie wsparcia z tzw. „schetynówki”. Wartość zadania to łącznie ponad 5,5 mln złotych. Do 20 grudnia 2016 roku lista zostanie zatwierdzona przez ministra właściwego do spraw transportu, a do 31 grudnia 2016 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Kategoria: