Kolejne środki dla seniorów na 2018 rok

Kolejne środki dla seniorów na 2018 rok

Udało się pozyskać dofinansowanie dla Wołomina. Kwota 54 000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora w 2018 roku.
Placówka zapewnia opiekę 15 nieaktywnym zawodowo osobom powyżej 60 roku życia z terenu gminy Wołomin.
Głównym celem ośrodka jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. Dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą wynosi miesięcznie 300 zł dla jednego seniora, a więc otrzymaliśmy maksymalną kwotę. Dofinansowanie przyznane jest w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020.

 

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Kategoria: