Kolejny krok w kierunku odzyskania terenu po Globi

Na zdjęciu siedzą kolejno (od lewej strony): zastępca burmistrz Wołomina Łukasz Marek, sekretarz gminy Małgorzata Izdebska, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, zastępca burmistrz Wołomina Dariusz Szymanowski, skarbnik gminy Bożena Wielgolaska.

Atrakcyjna działka w centrum miasta wraca w ręce gminy. 13 kwietnia br. podpisano akt notarialny, na mocy którego gmina wykonuje prawo pierwokupu terenu, na którym od wielu lat funkcjonuje nieformalny parking dla korzystających z kolei, urzędów i punktów usługowych w okolicy.

W głosowaniu podczas ostatniej sesji radni Rady Miejskiej jednogłośnie poparli kierunek działań zainicjowanych przez burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan, która wspólnie ze swoimi zastępcami, Dariuszem Szymanowskim i Łukaszem Markiem podjęła decyzję o skorzystaniu z możliwości odzyskania terenu. Koszt zakupu to ponad 3,6 mln zł.