Komunikacja miejska w święta

Komunikacja miejska w święta

Zarząd Transportu Miejskiego przedstawia schemat organizacji komunikacji miejskiej w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, tj. 22.12.2018-01.01.2019.

w dniach 22-23.12.2018r. (sobota-niedziela):
• autobusy – kursować będą wg rozkładu jazdy soboty,
•  linie lokalne typu L-x – kursować będą bez zmian,
•  linie: 180, 189, 190, 517 zostaną zasilone dodatkowym taborem,
•  do obsługi linii: 110, 132, 227, 240 zostanie skierowany tabor o większej pojemności,
•  linia 193 w związku z przerwą świąteczną w zajęciach SGGW kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy włącznie do dnia 6.01.2019r.,
•  uruchomiona zostanie linia C40 (podjazdy pod wszystkie bramy cmentarza Północnego),
•  tramwaje – kursować będą wg rozkładu jazdy soboty,
•  metro, SKM – kursować będą bez zmian,

w dniu 24.12.2018r. (Wigilia – poniedziałek):
•  autobusy, tramwaje – kursować będą wg. rozkładu jazdy soboty,
•  zawieszone będzie kursowanie linii: 13, 14, 18, 25, 121, 130, 195, 196, 205, 206, 214, 225, 256, 501, 735, 900,
•  zasilone będą linie : 2, 24, 26, 31, 105, 112, 114, 122, 128, 131, 132 138, 140, 145, 149, 150, 155, 160, 167, 171, 180, 182, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 503, 504, 507, 509, 512, 520, 523, 527, 719, 723, 739
•  linia: 7 od ok. godz. 16.00 kursować będzie na trasie skróconej Kawęczyńska – Pl.Narutowicza,
•  linie: 218, 227 zostanie zwiększona pojemność taboru,
•  uruchomiona zostanie linia C40 (podjazdy pod wszystkie bramy cmentarza Północnego),
•  od ok. godz. 16.00 nastąpi zakończenie kursowania w całości linii: 4, 6, 10, 22, 27, 28, 102, 104, 107, 117, 118, 119, 129, 139, 155, 166, 168, 177, 182, 184, 187, 193, 201, 204, 207, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 227, 228, 249, 251, 262, 504, 514, 518, 736, L-16, L-18, L-32,
•  od ok. godz. 17.00 nastąpi zawieszenie wytypowanych kursów linii: 1, 2, 3, 9, 11, 15, 17, 20, 23, 33, 35, 102, 104, 107, 108, 116, 117, 118, 119, 129, 131, 139, 141, 153, 155, 161, 165, 166, 168, 169, 172, 177, 180, 181, 182, 184, 187, 193, 194, 198, 200, 201, 204, 207, 209, 212, 218, 219, 220, 221, 222, 227, 228, 249, 251, 262, 500, 504, 514, 518, 717, 709, 730, 736, L16, L18, L20, L22, L32, L39,
•  linia 156 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy linii (zmiana trasy, przejazd przez kraniec Targówek w zastępstwie linii 256),
•  linia 157 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (zmiana trasy przez ul.Hłaski w zastępstwie linii 205),
•  linia 218 od ok godz. 17.00 podjazdy do pętli „Spartańska” za linie 168 i 222,
• linia 126 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (linia kursuje do ok godz.15-tej),
•  od godz. 17:00 autobusy linii typu 5xx zatrzymywać się będą na żądanie pasażera na wszystkich przystankach na trasie,
•  pozostałe linie autobusowe, tramwajowe oraz metro będą utrzymane do końca kursowania bez zmian,
•  linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy,
•  linie nocne N5x kursować będą wg niedzielnego rozkładu jazdy,
•  od ok. godz. 17.00 linie metra (M1 i M2) będą kursowały co ok. 7-8 min.,
•  SKM – kursować będzie wg świątecznego rozkładu jazdy,

w dniach 25-26.12.2018r. (Boże Narodzenie – wtorek÷środa):
•  autobusy, tramwaje, metro, SKM – kursować będą wg rozkładu jazdy dnia świątecznego,
•  zawieszone będzie kursowanie linii: 13, 14, 18, 25, 118, 121, 126, 130, 139, 182, 195, 196, 201, 205, 206, 207, 209, 212, 214, 220, 225, 228, 249, 256, 262, 501, 735, 900,
•  linie: 1, 2, 9, 17, 33, 105, 108, 112, 114, 131, 149, 165, 171, 189, 190, 191, 192, 193, 218, 239, 500, 503, 507, 509, 520, 523 kursować będą wg specjalnego rozkładu jazdy,
• linia: 156 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy linii (zmiana trasy, przejazd przez kraniec Targówek w zastępstwie linii 256),
•  linia: 157 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (zmiana trasy przez ul.Hłaski w zastępstwie linii 205),
•  linia: 177 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy ( wydłużenie trasy do pętli „P+R Al.Krakowska w zastępstwie linii 220),
•  linia: 251 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (wybrane kursy odbywać się będą przez Ogród Botaniczny w zastępstwie linii 139),

Uwaga: w dn. 26.12.2018r. kursować będzie specjalna linia tramwajowa „M”

w dniach 27÷28.12.2018r. (czwartek÷piątek):
•  autobusy, tramwaje, metro , SKM – kursować będą wg rozkładu jazdy dnia powszedniego,
•  linia: 154 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (wprowadzono podjazdy do Fortu Radiowo za linię 320),
•  zawieszone będzie kursowanie linii: 13, 14, 25, 121, 130, 195, 196, 205, 206, 214, 225, 256,304, 308, 318, 320, 323, 328, 332, 339, 379, 380, 412, 501, 900,
•  zawieszone będą wytypowane kursy/podjazdy linii: 114, 115, 120, 153, 162, 163, 164, 211, 326, 401, 411, 504, 519, 522, L20 (odwołane kursy oznaczone są w rozkładach jazdy specjalnymi symbolami, których objaśnienie podano w informacji przystankowej),
• linie: 1, 9, 33, 182, 507, 523, 709 oraz metro (M1 i M2) kursują wg specjalnego rozkładu jazdy,
•  linia: 154 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy linii (zmiana trasy podjazdy do Fortu Radiowo za linię 320),
•  linia: 156 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy linii (zmiana trasy przez kraniec Targówek w zastępstwie linii 256),
•  linia: 157 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (zmiana trasy przez ul.Hłaski w zastępstwie linii 205),
•  linia: 228 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (zmiana trasy podjazdy do Odolan za linię 206),

w dniu 29.12.2018r. (sobota):
•  autobusy, tramwaje, metro (z kursami nocnymi) – kursować będą wg. rozkładu jazdy soboty,
•  linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy,
•  zawieszone będzie kursowanie linii: 13, 14, 25, 121, 130, 195, 205, 206, 214, 225, 256, 501, 900,
•  SKM – kursować będzie wg rozkładu jazdy dnia świątecznego,

w dniu 30.12.2018r. (niedziela):
•  autobusy, tramwaje, metro (bez kursów nocnych), SKM kursować będą wg. rozkładu jazdy dnia świątecznego,
•  linie nocne kursować będą wg niedzielnych rozkładów jazdy,
•  zawieszone będzie kursowanie linii: 13, 14, 25, 121, 130, 195, 196, 205, 206, 214, 225, 256, 501, 900,
•  SKM – kursować będzie wg rozkładu jazdy dnia świątecznego,

w dniu 31.12.2018r. (Sylwester – poniedziałek):
•  autobusy, tramwaje – kursować będą wg. rozkładu jazdy dnia świątecznego,
•  linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy, (wytypowane linie nocne zasilone zostaną dodatkowym taborem, a w rejonie imprezy sylwestrowej wprowadzona będzie specjalna organizacja komunikacji),
•  zawieszone będzie kursowanie linii: 13, 14, 18, 25, 121, 130, 195,196, 205, 206, 214, 225, 256, 501, 900,
•  linie: 2, 24, 26, 31, 105, 122, 128, 132, 140, 145, 150, 155, 160, 162, 167, 182, 186, 189, 190, 504, 507, 512, 520, 523, 527, 709, 719, 723, 739 zasilone zostaną dodatkowym taborem,
•  linie 317, 326, 331, 345, 397, 401, 402, E-1, E-9 kursować będą wg specjalnego rozkładu jazdy,
•  metro kursować będzie przez całą noc,
•  SKM – kursować będzie wg rozkładu jazdy dnia świątecznego,

w dniu 1.01.2019r. (Nowy Rok – wtorek):
•  autobusy, tramwaje, metro, – kursować będą wg. rozkładu jazdy dnia świątecznego,
•  Organizacja komunikacji tak jak w dn. 25-26.12.2018r.,
•  linie nocne kursować będą wg niedzielnego rozkładu jazdy,

Kategoria: