Komunikat Związku Miast Polskich „Miasta wobec epidemii”

Komunikat Związku Miast Polskich "Miasta wobec epidemii"

Szanowni Państwo,

Prezentujemy komunikat Związku Miast Polskich z dnia 12.03 .2020 (komunikat do pobrania w formacie .pdf)

MIASTA WOBEC EPIDEMII

KOMUNIKAT nr 1

12 marca 2020 r.

1. W dniu dzisiejszym wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które wprowadzi pierwsze regulacje dotyczące zasad i procedur działania, w tym organizowania życia publicznego w stanie zagrożenia epidemicznego. Jego tekst nie jest jeszcze ogłoszony. Po ogłoszeniu należy go bezwzględnie przestrzegać.

2. W dniu dzisiejszym nie istnieje żadna szczególna regulacja dotycząca funkcjonowania urzędów w sytuacji epidemicznej.

3. Ministerstwo Rozwoju pracuje nad szczególnymi rozwiązaniami dotyczącymi między innymi terminów płatności podatków i opłat lokalnych, a także terminów obowiązujących w procedurach administracyjnych. Związek wystąpił o pilne wprowadzenie tych rozwiązań, z jednoczesnym zapewnieniem osłony w przypadku zagrożenia JST utratą płynności finansowej.

4. Zaleca się – na podstawie specustawy i oczekiwanego rozporządzenia – czasowo zawiesić udział mieszkańców w obradach plenarnych organów stanowiących i ich komisji, przy zapewnieniu pełnego dostępu do transmisji i innych informacji o tych obradach. Związek wystąpił o uwzględnienie tego problemu w przygotowywanych regulacjach.

5. Zaleca się wprowadzanie ograniczeń przyjmowania interesantów w urzędach. Sale obsługi w najczęściej odwiedzanych wydziałach nie są przygotowane do stworzenia warunków sterylnych. Stwarza to sytuację zwiększonego zagrożenia zarówno dla interesantów jak i naszych pracowników. Należy rozważyć czasowe ograniczenie osobistego przyjmowania skarg oraz zakresu załatwianych spraw urzędowych do tych, które bezwzględnie wymagają osobistej obecności, w celu potwierdzenia tożsamości (niektóre akty stanu cywilnego). Należy także wprowadzić limity równoczesnej obecności interesantów w salach obsługi (nawet wyposażonych w okienka obsługi) i w poczekalniach (przebywanie na powietrzu wielokrotnie – zdaniem specjalistów – zmniejsza zagrożenie zakażeniem).

6. Równocześnie miasta zwiększają – w granicach posiadanych możliwości – zakres spraw możliwych do załatwienia przez internet i telefon. Istniejące i nowe infolinie powinny wskazywać mieszkańcom sposoby załatwienia poszczególnych spraw bez przychodzenia do urzędu. Informacje są dostępne na stronach internetowych urzędów miast.

7. Telepraca to jedno z najskuteczniejszych narzędzi zwiększających bezpieczeństwo pracy naszych pracowników. Należy ją wykorzystywać nie tylko wobec osób, które mają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, ale także tych, które dojeżdżają do pracy środkami transportu publicznego, zwłaszcza z dalszych odległości.

8. Transport publiczny jest obecnie widocznie mniej obciążony, ponieważ nasi mieszkańcy znacznie ograniczają swoją aktywność. Ułatwia to podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów i kierowców.

9. We wtorek, 17 marca, Zarząd Związku odbędzie wirtualne posiedzenie poświęcone omówieniu sytuacji w miastach. Prosimy o kierowanie do Biura Związku za pośrednictwem poczty elektronicznej wszelkich uwag i postulatów, które Zarząd powinien uwzględnić.

10. Link do oświadczenia Prezesa Rady Ministrów:

Odpowiedzialność, prewencja i walka z fake newsami to trzy kluczowe terminy na dziś. Jeszcze raz apeluję o korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji i nieuleganie plotkom!

Opublikowany przez Mateusz Morawiecki Czwartek, 12 marca 2020

Biuro ZMP

Kategoria: