Koncepcja budowy ulicy Nałkowskiego

Koncepcja budowy ulicy Nałkowskiego

Szanowni Mieszkańcy,

poniżej, w dwóch plikach, znajdziecie koncepcję budowy ul. Nałkowskiego wraz z informacjami od projektanta.

Informacje te publikujemy na prośbę mieszkańców ul. Wacława Nałkowskiego, obecnych na spotkaniu 2 sierpnia b.r.

Pliki do pobrania:

PS-01_297x1000_ul. Nałkowskiego

PS-02_297x1000_ul. Nałkowskiego

Spotkanie zostało zorganizowane w celu omówienia rozwiązań zastosowanych w projekcie przebudowy tej ulicy, było też okazją do omówienia wpływu budowy Parku przy “Domu nad łąkami” Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich na organizację ruchu w tym rejonie.

 

 

 

Kategoria: