Koncepcja zagospodarowania terenu – ul. Piastowska w Zagościńcu

Koncepcja zagospodarowania terenu - ul. Piastowska w Zagościńcu
Na podstawie zawartej w 2019r. umowy z jednostką projektową na zlecenie Gminy Wołomin w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Budowa ul. Piastowskiej w Zagościńcu” opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla potrzeb budowy drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu na odcinku od ul. 100-lecia (droga powiatowa) do ul. Podmiejskiej (droga gminna) oraz sięgaczy bocznych.
Poniżej przedstawiamy opracowaną przez jednostkę projektową Koncepcje zagospodarowania terenu ul. Piastowskiej w Zagościńcu oraz sięgaczy bocznych.
Przedmiotowa koncepcja uwzględnia uwagi zgłoszone przez mieszkańców bezpośrednio Projektantowi na spotkaniu, które miało miejsce w Urzędzie Miejskim w dniu 09.12.2019r. oraz przekazywane w późniejszym terminie do Wydziału Inwestycji Urzędu.
Ponadto, zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu w dniu 09.12.2019r., koncepcja zagospodarowania terenu w wersji papierowej przekazana zostanie Sołtysowi wsi Zagościniec w celu jej udostępnienia zainteresowanym mieszkańcom.
Koncepcja rysunki: