Koniec prac na ulicy Mickiewicza

Ulica Mickiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Wileńskiej

Koniec prac na ulicy Mickiewicza. W Wołominie dbamy nie tylko o to, aby przestrzeń miejska stawała się coraz bardziej nowoczesna i funkcjonalna, ale również o to, żeby tam gdzie to możliwe nawiązywała do historii terenu.

Na Mickiewicza odkryliśmy elementy historycznego bruku. Pojedyncze kamienie były rozrzucone po całej długości remontowanego odcinka drogi, brudne i trochę zniszczone. Oczyściliśmy je i odtworzyliśmy fragment brukowanej ulicy. Miejsce zyskało niepowtarzalny klimat. Oczywiście bruk to nie wszystko! W ramach inwestycji powstały: nowa nawierzchnia, chodniki, zjazdy, odwodnienie i oświetlenie LED.

*Ulica Mickiewicza to inwestycja zrealizowana w ramach zadania: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie”. Na tę inwestycję pozyskaliśmy środki z Programu Inwestycji Strategicznych Funduszu Polski Ład.

Całkowity koszt realizacji zadania: 9,3 mln zł
Kwota dofinansowania: 8,8 mln zł

Zobacz, jak prezentuje się ulica Mickiewicza – kliknij na wybraną fotografię, aby ją powiększyć: