Konkurs dla studentów Politechniki Warszawskiej rozstrzygnięty!

Konkurs dla studentów Politechniki Warszawskiej rozstrzygnięty!

Gmina Wołomin we współpracy z Politechniką Warszawską ogłosiła konkurs dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia specjalności Urbanistyka w Planowaniu Przestrzennym na kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Geodezji i Kartografii PW w Warszawie, którzy w roku akademickim 2017/2018 uczęszczali na zajęcia PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU O RÓŻNYCH FUNKCJACH ORAZ PROJEKT ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO. Przedmiotem konkursu było opracowanie studialne koncepcji zagospodarowania jednego z trzech wskazanych obszarów centrum w Wołominie. W rywalizacji brały udział zespoły składające się z dwóch lub trzech osób. Poniżej przedstawiamy wyniki, z podziałem na opracowywane obszary:

1. Opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania obszaru centrum przy ul. Legionów i ul. Wileńskiej.

I miejsce – zespół Maria Kiliszek, Marta Łaniewska, Mateusz Wiatrzyk (praca 983562)
Wyróżnień nie przyznano

2. Opracowanie szczegółowej koncepcji programowo – przestrzennej dla terenu pomiędzy ul. Moniuszki, Legionów, Kościuszki oraz Placu 3 Maja.

I miejsce – zespół Aleksandra Kałka, Emilia Kutyła, Marta Zabost (praca 031276)
Wyróżnienie – zespół Damian Derewońko, Kinga Chrobot, Alicja Bochenek (praca 291367)

3. Opracowanie szczegółowej koncepcji programowo – przestrzennej dla terenu pomiędzy ul. Broniewskiego, Daszyńkiego, Mariańską i Sikorskiego.
I miejsce – zespół Karolina Grzelak, Ewelina Jasik, Michał Jastrzębski (praca 182736)
Wyróżnień nie przyznano

Prace konkursowe można oglądać do końca lipca w holu na I piętrze Urzędu Miejskiego w Wołominie. Konkurs objęła patronatem Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

Kategoria: