Konkurs IMPULS KULTURY

Konkurs IMPULS KULTURY

Do 15 października potrwa nabór zgłoszeń w pierwszej edycji konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagroda przyznawana jest animatorom i edukatorom kulturalnym za autorskie projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
Konkurs skierowany jest do osób fizycznych – praktyków kultury działających na terenie województwa mazowieckiego – pracowników instytucji kultury, osób zrzeszonych w podmiotach NGO, członków grup nieformalnych, osób fizycznych działających autonomicznie, którzy w okresie pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 31 sierpnia 2020 r. zrealizowali na terenie woj. mazowieckiego działania z zakresu animacji i edukacji kulturalnej na rzecz zmiany społecznej.
Celem konkursu jest rozpowszechnienie wartościowych projektów z zakresu animacji i edukacji kulturalnej, a także promocja laureatów, którzy poprzez działania animacyjne i edukacyjne przyczyniają się do aktywizacji oraz integracji różnych środowisk.
Do konkursu można zgłosić autorskie działania w jednej z pięciu kategorii:

♦ projekt zrealizowany w przestrzeni publicznej
♦ projekt oparty o dziedzictwo lokalne
♦ projekt storytellingowy tzn. taki, w którym opowieść tradycyjne, lokalna, osobista bądź literacka stanowi oś dla działań animacyjnych bądź edukacyjnych
♦ projekt wykorzystujący nowe technologie i innowacyjne formy przekazu
♦ projekt zrealizowany online

Szukamy praktyków kultury, którzy empatycznie, refleksyjnie i twórczo odpowiadają na wyzwania i problemy współczesnego świata, pracując ze swoją lokalną społecznością. Jeśli jesteś jednym z nich lub znasz kogoś takiego – ten konkurs jest dla Ciebie!
Autorzy nagrodzonych projektów otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 6000 zł brutto.
Kandydatury można zgłaszać poprzez formularz internetowy zamieszczony na stronie www.mazowieckieobserwatorium.pl do 15 października 2020 r.
PRZEJDŹ NA STRONĘ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (link)
Organizatorem konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkursu w imieniu Organizatora przeprowadza Mazowiecki Instytut Kultury.
Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronie: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.html

Kategoria: