Konkurs literacki dla młodzieży. Do wygrania 3-dniowy wyjazd do czeskich Podiebrad!

Konkurs literacki dla młodzieży. Do wygrania 3-dniowy wyjazd do czeskich Podiebrad!

Młodzieżowa Rada Miasta (aktywny link do strony MRM) wraz z Urzędem Miejskim w Wołominie ogłasza konkurs dla młodzieży na najlepszy esej na temat „Mówiąc Czechy myślę…- napisz swoje skojarzenia z naszymi południowymi sąsiadami”.

Celem konkursu jest wybór trzech delegatów, którzy wraz z radnymi z Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin wezmą udział w realizacji projektu finansowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” oraz współfinansowanego przez Gminę Wołomin, pt. „Międzynarodowa wymiana doświadczeń Młodzieżowej Rady Miasta Gminy Wołomin”. W ramach projektu przedstawiciele młodzieży Gminy Wołomin odwiedzą czeskie miasto Podiebrady, gdzie będą uczestniczyć we wspólnych sesjach oraz warsztatach merytorycznych na terenie Republiki Czeskiej. Wyjazd do Podiebrad planowany jest w dniach 20 – 22 października 2022 r.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

  • kategoria A – dla uczniów w wieku od 13 do 14 lat,
  • kategoria B – dla uczniów w wieku od 15 do 16 lat,
  • kategoria C – dla uczniów w wieku od 17 do 18 lat.

Esej powinien zawierać 250 – 300 słów (odpowiednik ok. jednej strony A4).
Prace konkursowe należy przesyłać drogą mailowa na adres: wolominmrm@gmail.com do 5.10.2022 (środa). Do maila prosimy załączyć imię i nazwisko uczestnika oraz wiek.
Dokumenty do pobrania: Regulamin konkursu

Konkurs literacki dla młodzieży. Do wygrania 3-dniowy wyjazd do czeskich Podiebrad!