Konkurs na najładniejszą kartkę na Wielkanoc 2020

Konkurs na najładniejszą kartkę na Wielkanoc 2020

Zbliża się Wielkanoc, a z nią tradycyjnie już konkurs plastyczny, który polega na zaprojektowaniu okolicznościowej kartki. Do 9 marca 2020 roku czekamy na prace uczniów szkół z terenu gminy Wołomin przygotowane w 3 kategoriach:
Kategoria A – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III,
Kategoria B – dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VI,
Kategoria C – dla uczniów szkół podstawowych: kl. VII-VIII.

Konkurs przeprowadzony jest w II etapach:
a) Etap wewnątrz placówki, w ramach którego Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły wybierze nie więcej niż 5 najlepszych prac w każdej kategorii spośród uczniów swojej szkoły i przekaże je do Urzędu Miejskiego w Wołominie.
b) Etap w Urzędzie Miejskim, w ramach którego Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Wołomina wybierze 3 najładniejsze kartki świąteczne (po 1 w każdej kategorii wiekowej) oraz przyzna 6 wyróżnień (po 2 w każdej kategorii wiekowej) spośród dostarczonych prac.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 marca 2020 r.

Prace wyłonione w etapie wewnątrz placówki mogą składać wyłącznie pracownicy szkół w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2020 roku włącznie w Wydziale Marketingu i Mediów (Urząd Miejski w Wołominie, pokój 315, 3 piętro). Nagrodzone prace zostaną wydrukowane i wysłane wraz ze świątecznymi życzeniami od Burmistrza Wołomina, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie i mieszkańców gminy Wołomin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 763 30 74.

Uwaga! Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kartki świątecznej akcentującej związek z Gminą Wołomin. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace w formacie A4 (nie złożony), dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu), umożliwiającej przygotowanie projektu poligraficznego i druk. Prace wykonane z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą odrzucane. Na każdej kartce koniecznie wymagany jest element akcentujący związek z Gminą Wołomin.

Prace należy opatrzyć następującymi danymi umieszczonymi na odwrocie: kategoria (A lub B lub C), imię i nazwisko autora plakatu, nazwa i nr szkoły, klasa.
Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu) – prace bez oświadczeń nie będą przyjmowane.

Pobierz:
regulamin_konkursu_kartka_Wielkanoc_2020 (.DOC)
regulamin_konkursu_kartka_Wielkanoc_2020 (.PDF)

Kategoria: