Konkurs na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Wołomin na 2019 rok.

opieka

Unieważnia się konkurs ofert na na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Wołomin na 2019 rok., ogłoszony Zarządzeniem nr 355/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 30.11.2018r.

zarządzenie.u.

Kategoria: