Konkurs na Punkt pomocy w kryzysie

Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, o którym mowa w Gminnym programie ochrony zdrowia psychicznego na lata 2016-2020 przyjętego Uchwałą Nr XVII-21/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 stycznia 2016 r., pod tytułem: „Punkt pomocy w kryzysie”

punkt

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Kategoria: