Konkurs na najlepsze projekty dla wołomińskich seniorów ze środków ASOS 2014-2020

Konkurs na najlepsze projekty dla wołomińskich seniorów ze środków ASOS 2014-2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowane w 2018 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo tutaj: szczegóły konkursu

W konkursie można brać udział samodzielnie lub w partnerstwie z Wydziałem Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu miejskiego w Wołominie.  Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą opiszcie swój pomysł i prześlijcie na adres rewitalizacja@wolomin.org.pl

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.
 • Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł
 • Wymagany wkład własny:
  • Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji. Za wkład
   własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.
  • Termin składania ofert: od 01 grudnia 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. do godz. 16.00
 • Składanie ofert:
  • W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji
   elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie
   internetowej https://asos2018.mpips.gov.pl/.
  • Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać przez Generator Ofert do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 16.00

 

 

Kategoria: