Konkurs ofert dla organizacji aktywnych społecznie

Konkurs ofert dla organizacji aktywnych społecznie
Samorząd Mazowsza ogłosił nabór dla aktywnych społecznie wspólnot i społeczności lokalnych. To  szansa dla kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych na uzyskanie dofinansowania na zakup sprzętu i wyposażenia. Na ten cel z budżetu województwa przeznaczono ponad 1 mln zł. Wnioski można składać od 17 lutego do 20 marca br.
Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Uwaga! Termin składnia wniosków został wydłużony do 31.05.2020!

Konkurs adresowany jest do aktywnych działaczy i działaczek z terenów wiejskich województwa mazowieckiego – stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, kółek rolniczych i innych organizacji pozarządowych. Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 tys. zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 czerwca br. Zadania mogą być realizowane w terminie: od 10 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W ramach konkursu można starać się o środki na zakup np. sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu multimedialnego, czy stroi ludowych. Dzięki temu, społeczności lokalne będą mogły sprawniej i atrakcyjniej działać oraz realizować swoje zadania. Pozwoli im to również na organizowanie większej ilości przedsięwzięć i wydarzeń lokalnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego (link).

Kategoria: