Konkurs plastyczny „Bioróżnorodność jest piękna!”

Konkurs plastyczny „Bioróżnorodność jest piękna!”

Wznawiamy konkurs plastyczny “Bioróżnorodność jest piękna!”. Prace, które przeszły etap wewnątrz placówki będą przyjmowane do 20 maja 2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 maja 2019 r., w Dzień Różnorodności Biologicznej.


W związku z trwającym strajkiem w placówkach oświatowych zawieszamy do czasu jego zakończenia gminny konkurs plastyczny „Bioróżnorodność jest piękna!”. Ze względu na trudność określenia daty zakończenia strajku o wznowieniu konkursu, terminie składania prac, a także rozstrzygnięciu i podaniu wyników będziemy informować na bieżąco.
Jednocześnie informujemy, że będą przyjmowane jedynie prace wyłonione w etapie wewnątrz placówki, w ramach którego Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły/Przedszkola wybierze w każdej kategorii nie więcej niż 5 najlepszych prac spośród uczniów swojej szkoły/przedszkola i przekaże je do Urzędu Miejskiego w Wołominie.

W związku z zbliżającym się Światowym Dniem Ziemi zapraszamy do wzięcia udziału w gminnym konkursie plastycznym: „Bioróżnorodność jest piękna!”. Konkurs skierowany jest do szkół i przedszkoli z terenu gminy Wołomin, w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria A – dla przedszkoli i klas „0”,
Kategoria B – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III
Kategoria C – dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VI
Kategoria D – dla uczniów szkół podstawowych: VII-VIII oraz uczniów klas gimnazjalnych

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej piękno różnorodności biologicznej oraz potrzebę jej zachowania. Prace powinny zawierać się w formacie nie większym niż A3. Wykonane powinny być dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu). Prace wykonane z elementów przestrzennych typu plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp. będą odrzucane.

Konkurs przeprowadzony jest w II etapach:
a) Etap wewnątrz placówki, w ramach którego Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły/Przedszkola wybierze w każdej kategorii nie więcej niż 5 najlepszych prac spośród uczniów swojej szkoły/przedszkola i przekaże je do Urzędu Miejskiego w Wołominie.
b) Etap w Urzędzie Miejskim, w ramach którego Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Wołomina wybierze 4 najlepsze prace (po 1 w każdej kategorii wiekowej) oraz przyzna 8 wyróżnień (po 2 w każdej kategorii wiekowej) spośród dostarczonych prac.

Prace wyłonione w etapie wewnątrz placówki mogą składać wyłącznie pracownicy szkół w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2019 roku włącznie w Wydziale Ochrony Środowiska (Urząd Miejski w Wołominie, pokój 306, III piętro). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 763 30 47.

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu Bioróżnorodność jest piękna! (.PDF)

Kategoria: