Konkurs plastyczny „Woda to skarb”

Konkurs plastyczny „Woda to skarb”

Słodka woda już dawno przestała być zasobem odnawialnym – zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest w stanie się odtworzyć. Termin „błękitna planeta”, którym określa się czasem Ziemię także może być mylny – choć w ok. 70% pokrywa ją woda, to zaledwie 2,5% to woda słodka, która nadaje się do picia. To nasz skarb – dbajmy o niego, póki jeszcze mamy na to czas. Z tej przyczyny Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku ustanowiło Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day), obchodzone corocznie 22 marca. Ma ono przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

W związku z tym, w celu zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Wołomin w zakresie znaczenia wody dla życia na Ziemi, wdrażania do oszczędzania wody, kształtowania postaw i przyzwyczajeń proekologicznych oraz budzenia świadomości osobistego wpływu na zmiany w środowisku, Burmistrz Wołomina w porozumieniu z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie (sponsorem nagród) w dniu 22 marca – Światowym Dniu Wody ogłasza konkurs plastyczny pn. „Woda to skarb”.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

  • Kategoria A – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III,
  • Kategoria B – dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VII,
  • Kategoria C – dla uczniów szkół gimnazjalnych i posiada 2 etapy – wewnątrz placówki oświatowej oraz w Urzędzie Miejskim.

Prace plastyczne można składać do dnia 16 kwietnia. Do wygrania bony podarunkowe o wartości 400 zł!

Zapraszamy do wzięcia udziału!