konkurs

I edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zakończone po 1 stycznia 2018 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza.html – aktywny link Konkurs został objęty

II edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Lejtmotywem tegorocznej edycji konkursu jest architektura modernizmu. Ideą przedsięwzięcia jest odkrycie lub zgłębienie wartości dziedzictwa architektury nowoczesnej, m. in. podczas wakacyjnych wycieczek po Mazowszu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 września br. Regulamin i dodatkowe informacje są dostępne na stronie Organizatora (aktywny link) Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku Mazowsze serce

Harcerska Akcja Letnia 2021- Obóz w budach Lucieńskich

W dniu 21 czerwca 2021 r. Chorągiew Stołeczna ZHP ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pod tytułem: Harcerska Akcja Letnia 2021-Obóz w Budach Lucieńskich. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę

dziećmi z nagrodami

Nagrody już w rękach młodych zwycięzców! Wyobraźnia i umiejętności uczestników konkursu przeszły nasze oczekiwania. Wszystkie prace są piękną pamiątką jubileuszu 10-lecia Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji “Huragan”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za podjęcie wyzwania, a zwycięzcom serdecznie gratuluję! Pielęgnujcie swoje pasje plastyczne i bierzcie udział w kolejnych konkursach.

prace plastyczne

Na dobry początek Dni Wołomina przedstawiamy wyniki konkursu plastycznego z okazji 10-lecia Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji “Huragan” w Wołominie. Rozstrzygnięcie nie było łatwe. Do konkursu wpłynęło aż 89 prac. Nagrodzone zostały po dwie prace w każdej kategorii oraz przyznano pięć wyróżnień. Nagrody Burmistrza Wołomina otrzymują: Kat. A – Aleksander Dąbrowski Kat. B – Lena Ołdakowska Kat. C – Aniela Krukowska Nagrody Dyrektora OSiR Huragan otrzymają: Kat. A – Nela

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego będącego w zasobie Gminy Wołomin na okres do 3 lat, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 190/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 10.06.2021 r. Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie): Zarządzenie 190/2021 (.PDF) Załącznik do zarządzenia Nr 190/2021 (.PDF)

wyniki konkursu na imiona dla pary sokołów

Znamy już imiona pary sokołów wędrownych, które w marcu br. osiedliły się na kominie wołomińskiego Zakładu Energetyki Cieplnej. Decyzją mieszkańców sokoły otrzymały imiona Zofia i Henryk, na cześć ważnych postaci związanych z Wołominem. Zwycięską propozycję zgłosił Maciej Łoś, który chciał tym sposobem uhonorować Zofię Nałkowską – patronkę wołomińskiego muzeum oraz Henryka Woyciechowskiego – założyciela Wołomina. Trafione imiona przyniosły autorowi upominki, które otrzymali również pozostali finaliści – pan Andrzej Wójcik i

Logo Konkursu Być jak Ignacy

Witajcie! Tu ponownie my, uczniowie z koła naukowego Dzieciaki z energią ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu. Uczestniczymy już w czwartym, ostatnim w tym roku szkolnym, etapie V edycji programu edukacyjnego Być jak Ignacy. 31 marca ukończyliśmy III etap konkursu, który dotyczył transportu i miast przyszłości. Opracowaliśmy wówczas projekt graficzny pojazdu przyszłości. Możecie go obejrzeć, klikając w aktywny link. IV etap dotyczy technologii cyfrowych, Internetu i programowania. Podczas spotkań

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

W dniu 24 maja 2021 r. Stowarzyszenie Zabiegany Wołomin z siedzibą w Wołominie przy ul. Polna 1/17 złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem: Bieg wołomiński. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

W dniu 19 maja 2021 r. Stowarzyszenie Zabiegany Wołomin z siedzibą w Wołominie przy ul. Polna 1/17 złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem : Zabiegane treningi. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie