Konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprasza do składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 10 marca 2020 r. w następujących formach:
– poprzez wypełnienie formularza internetowego dostępnego na stronie https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl – na stronie znajdują się również materiały dotyczące inwestycji.
– przesyłając uwagi tradycyjną pocztą (Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, z dopiskiem „Konsultacje SSL”)
– osobiście w siedzibie spółki.

Kategoria: