Konsultacje w sprawie Programu Polityki Senioralnej

Konsultacje w sprawie Programu Polityki Senioralnej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”. Konsultacje będą trwały od 27 lutego 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.

Z przygotowanym projektem Programu można zapoznać się:
1. na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakładce Komunikaty/Konsultacje oraz w zakładce Polityka senioralna/Aktualności;
2. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakładce Komunikaty/Konsultacje społeczne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
3. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego poświęconej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
4. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa.

Projekt zostanie także przekazany Mazowieckiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Opinie do projektu należy składać na przygotowanym formularzu konsultacji:
1. pocztą elektroniczną na adres Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego;
2. osobiście w godzinach 8:00-16:00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa;
3. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021” jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Polityki Senioralnej po numerem telefonu (22) 622-42-32 w. 43 lub poprzez e-mail Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego.

Pliki do pobrania:
1. Projekt WPPS (pdf)
2. Formularz konsultacji (docx)

Kategoria: