Koronawirus: jak uniknąć zakażenia?

Koronawirus: jak uniknąć zakażenia?

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

W przypadku kiedy podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa (obszary te na bieżąco w swoich komunikatach podaje Główny Inspektorat Sanitarny) przyleci do Polski:
• wszyscy podróżujący samolotem dostają Kartę Lokalizacyjną Pasażera – w której znajduje się prośba o podanie kontaktu i miejsca pobytu;
• w samolocie – będzie miała miejsce pierwsza weryfikacja, czy podróżujący ma objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała. Jeśli podróżujący ma objawy i podróżuje z obszaru wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem 2019-nCoV nastąpi kontakt z lotniskową służbą zdrowia
Okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni. Najczęściej 5-6 dni. W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinien obserwować swój stan zdrowia.
W przypadku pojawienia się symptomów takich jak:
– gorączka powyżej 380C;
– kaszel;
– duszność;
podróżny powinien skontaktować się z lekarzem, który poinstruuje go o dalszych działaniach.
Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie przekazuje na bieżąco informacje na temat koronawirus 2019-nCoV. Z komunikatami można zapoznać się na stronie internetowej (link).

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wołominie
05-200 Wołomin, ul.Legionów 78
e-mail: wolomin@psse.waw.pl
tel./fax.: (22) 776-38-33
Godziny pracy Stacji: 7:30 – 15:05

Numer telefonu interwencyjnego: 510 146 258 dostępny poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy (dzwonić tylko w nagłych wypadkach).

Kategoria: