Koronawirus w Szkole Podstawowej nr 3

Koronawirus w Szkole Podstawowej numer 3

U 5 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie potwierdzono zakażenie koronawirusem. Kolejnych 9 nauczycieli przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ponieważ w szkole obecna jest tylko połowa nauczycieli wdrożyliśmy specjalne procedury, które pozwolą zapewnić opiekę dzieciom przebywającym w placówce. Zapewnienie bezpieczeństwa to teraz priorytet. Przeprowadzenie lekcji przy tak małej obsadzie kadry nie jest możliwe.

Obecnie czekamy na decyzję Sanepidu w sprawie dalszego postępowania i apelujemy do rządzących o zmianę wytycznych postępowania w przypadku stwierdzenia ognisk koronawirusa w placówkach oświatowych.

Bez decyzji Sanepidu ani organ prowadzący czyli gmina, ani dyrektor placówki nie może podjąć decyzji przejścia szkoły w tryb nauki zdalnej lub hybrydowej.

Obawiamy się, że przedłużające się procedury spowodują nagły wzrost zakażeń wśród nauczycieli i wkrótce nie będziemy mogli zapewnić dzieciom opieki w szkole, a jeśli większość nauczycieli zachoruje, nie będzie możliwe również prowadzenie nauki zdalnej.

Dlatego apelujemy do Rządu i GIS o podjęcie radykalnych działań zmierzających do ochrony zdrowia dzieci oraz nauczycieli oraz przyspieszenie procedur i przychylanie się do wniosków dyrektorów szkół o wprowadzenie w wybranych szkołach lub oddziałach szkolnych nauki zdalnej lub w razie konieczności zawieszenie zajęć.

Kategoria: