Maksymalna liczba pasażerów w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego

siedzenia w busie, komunikacji miejskiej

W związku z informacjami przekazanymi na konferencji Prezesa Rady Ministrów w dniu 15.10.2020 r. dotyczącymi ujednolicenia regulacji w zakresie maksymalnej liczby pasażerów, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie informuje, że:

– w pojazdach realizujących przewozy (niezależnie od stref) zostanie zaktualizowana informacja „maksymalna liczba pasażerów” – uwzględniająca wartość stanowiącą 30% maksymalnej dopuszczalnej, określonej w homologacji liczby miejsc.

Kategoria: